Українською

Крок 5. Очисти своє минуле

У попередніх статтях ми говорили про те, як змінити своє життя на краще. Про силу Віри, про важливість позитивного Наміру, про необхідність отримати істинні Знання і усвідомити місію своєї Душі. Втім, нічого нового і дивовижного у моїх словах немає. Я знаю багатьох людей, які вже сьогодні активно читають езотеричні книги, статті та ченнелінги. Телебачення та Інтернет заполонили різноманітні передачі про магію, інопланетян, паралельні світи… Виходять фільми, типу «Секрет», «Дух часу» та ін. Кількість екстрасенсів, магів, нумерологів та астрологів не дає нам шансів залишитися осторонь тонких матерій. В масі своїй люди, навіть будучи матеріалістами, добре поінформовані з приводу таких понять, як доля, місія, карма, тонкі тіла… Читати далі

Advertisements
Стандартний
На русском

Шаг 4. Пойми, чего хочет от тебя Бог

В предыдущих статьях мы говорили о том, что для достижения качественных изменений в жизни необходимо иметь Веру, выразить Намерение и получить Мудрость. Впрочем, перед тем, как двигаться из условной точки А в точку Б, следует понять одну важную вещь: «Как и почему я оказался именно здесь?» По моим наблюдениям, люди охотно бегут от неприятных обстоятельств, часто не желая понять, а для чего, собственно, им были даны эти обстоятельства. В жизни каждого из нас случаются такие моменты, когда мы совсем не понимаем, почему все происходит именно так. Почему я родился в этой «конченой» стране и вынужден бороться за выживание, в то время как англичане или немцы живут нормально, имеют высокий уровень дохода и социальных гарантий? Читати далі

Стандартний
Українською

Крок 4. Зрозумій, чого хоче від тебе Бог

В попередніх статтях ми говорили про те, що для досягнення якісних змін у житті необхідно мати Віру, висловити Намір і отримати Мудрість. Втім, перед тим, як рухатися з умовної точки А в точку Б, варто зрозуміти одну важливу річ: «Як і чому я опинився саме тут?» За моїми спостереженнями, люди охоче втікають від неприємних обставин, часто не бажаючи усвідомити, а для чого, власне, їм були дані ці обставини. В житті кожного з нас трапляються такі моменти, коли ми зовсім не розуміємо, чому все відбувається саме так. Чому я народився в цій кінченій країні і змушений боротися за виживання в той час, як англійці чи німці живуть нормально, мають високий рівень доходу і соціальних гарантій? Чому мене, з двома дипломами і купою талантів, постійно звільняють з роботи в той час, як колишня трієчниця Таня Петренко влаштувалася на вигідну посаду і живе, як в Бога за пазухою? Читати далі

Стандартний
На русском

Шаг 3. Верни себе утраченные знания

«Кто владеет информацией, тот владеет миром». Всем нам известно этот выражение Черчилля, но как часто мы задумывались над истинной сутью этих слов? Получив образование в школе и институте, мы почему-то решили, что наших знаний достаточно. Мы пошли на работу, создали семью, начали проживать похожие между собой дни, основной целью которых стало употребление пищи, вещей, фильмов, путешествий и лайков в соцсетях… И только пытливые умы продолжили искать ответы на многочисленные вопросы. Почему Бог, будучи любящим, допускает такие страдания на Земле? Почему хорошие люди болеют? Почему умирают маленькие дети? Почему по результатам такой короткой жизни я навсегда должен попасть или в ад, или в рай? Почему все так несправедливо и нелогично в этом чертовом мире?.. Читати далі

Стандартний
Українською

Крок 3. Поверни собі втрачені знання

«Хто володіє інформацією, той володіє світом». Всім нам відомий цей вислів Черчілля, але як часто ми замислювалися над істиною суттю цих слів? Отримавши освіту в школі та інституті ми, чомусь, вирішили, що наших знань достатньо. Ми пішли на роботу, створили сім’ю, почали проживати схожі між собою дні, основною ціллю яких стало споживання їжі, речей, фільмів, подорожей і лайків в соцмережах… І тільки питливі уми продовжили шукати відповіді на численні питання. Чому Бог, будучи люблячим, допускає такі страждання на Землі? Чому хороші люди хворіють? Чому помирають маленькі діти? Чому за результатами такого короткого життя я назавжди маю потрапити або в пекло, або в рай? Чому все так несправедливо і нелогічно в цьому чортовому світі?… Читати далі

Стандартний
На русском

ШАГ 2. Выскажи намерение жить в процветании

В предыдущей статье мы говорили о том, какой силой обладает наша вера. Надеюсь, за это время вы успели поверить в себя и в то, что можно изменить свою жизнь. Поэтому сегодня я расскажу о втором волшебном инструменте, а именно о НАМЕРЕНИИ. Читати далі

Стандартний
Українською

КРОК 2. Вислови намір жити у процвітанні

У попередній статті ми говорили про те, якою силою наділена наша віра. Сподіваюся, за цей час ви встигли повірити в себе і в те, що можете змінити власне життя. Тож сьогодні я розповім про інший чарівний інструмент, а саме НАМІР. Читати далі

Стандартний